Taxatierapporten worden opgemaakt IN DE ZIN VAN artikel 7:960 BW

De werkzaamheden worden landelijk uitgevoerd op uw huisadres, bij de dealer of de motorzaak. Voor clubs en groepen kunt u ook op zaterdag afspreken. Idex taxeert uitsluitend motoren en is sinds 1976 actief.

De taxatietarieven per 1 april 2022 voor motoren zijn:
€ 155,- op een door u aan te wijzen adres in Nederland
€ 290,- voor twee motoren op hetzelfde adres
€ 135,- voor elke volgende motor op hetzelfde adres

  IDEX - v/h de IV Provincien Postbus 2 - 2000 AA HAARLEM