IDEX v/H de VIER PROVINCIEN
Is opgericht in 1976 en gespecialiseerd in het verrichten van:
  • TAXATIES speciaal ten behoeve van verzekerings- en
    financieringsdoeleinden


  IDEX - v/h de IV Provincien Postbus 2 - 2000 AA HAARLEM